Autoryzacja Nadawcy

Czym jest autoryzacja nadawcy?

Funkcjonalność autoryzacja nadawcy pozwala na dodanie w panelu EmailLabs domen wykorzystywanych do prowadzenia wysyłek za pomocą naszej usługi. Dzięki niej konto zostaje zabezpieczone przed nieuprawnionymi wysyłkami przez osoby trzecie. Dodatkowo funkcjonalność pozwala na konfigurację 4 rekordów: DKIM, DMARC, Tracking oraz Return Path, których dodanie do DNS domeny pozytywnie wpływa na wyniki realizowanej wysyłki.

Więcej informacji:

Autoryzacja Domeny From - Konfigurator

Jak zautoryzować domenę?

W sekcji autoryzacja nadawcy (Administrator > Autoryzacja Nadawcy) należy dodać wszystkie domeny wysyłkowe, z których prowadzone będą Twoje wysyłki. Nasz system przygotuje odpowiednie rekordy, które należy dodać do DNS Twoich domen. Dzięki temu skonfigurowane zostaną niezbędne uwierzytelnienia, ale też zadziała ochrona przed wysyłką z niezautoryzowanej domeny za pomocą Twojego konta.

UWAGA! Jeżeli Twoje konto zostało utworzone przed 30.01.2024, po dodaniu wpisów do DNS oraz ich propagacji, poinformuj o tym Biuro Obsługi Klienta pod adresem bok@emaillabs.pl, abyśmy mogli przełączyć Twoje wysyłki na nowy sposób autoryzacji.

Gdzie dodać nową domenę do wysyłki maili?

Nową domenę dodaj w panelu EmailLabs w zakładce Administrator > Autoryzacja nadawcy.

Czy mogę zautoryzować adres email?

W panelu EmailLabs nie ma możliwości autoryzacji pojedynczego adresu email. Natomiast w sekcji Autoryzacja Nadawcy możesz dodać wybraną domenę wysyłkową.

Co oznaczają rekordy w panelu?

DKIM Rekord ten odpowiada za zabezpieczenie Twojej domeny przed sfałszowaniem oraz uruchamia mechanizm autoryzacji nadawcy. Dzięki niemu wysyłka za pomocą innych domen niż te dodane w panelu EmailLabs, nie będzie możliwa. Konfiguracja tego rekordu jest obligatoryjna.

Subdomena tracking Konfiguracja subdomeny pod Link Tracking umożliwia śledzenie otwarć wiadomości oraz kliknięć w linki znajdujące się w jej treści. Dzięki temu zyskujesz informacje, które z wysłanych wiadomości zostały otwarte, oraz w jakich sytuacjach odbiorcy zdecydowali się na przejście na stronę znajdująca się w linku. Jeśli nie chcesz uzyskiwać takich informacji, konfiguracja tego rekordu nie jest konieczna.

Subdomena dla Adresu Return-Path Konfiguracja Subdomeny Return Path pozwala na utworzenie subdomeny, która zostanie wykorzystana do przygotowania indywidualnego nagłówka Return Path. Dzięki temu ​domena adresu Return Path zostanie dostosowana do domeny adresu From, czyli zostanie utrzymane wyrównanie domen, które jest zalecane przez providerów Google i Yahoo. DMARC Uwierzytelnienie pozwala nadawcom określić, jakie działania mają zostać podjęte z wiadomościami, jeżeli nie zostały spełnione warunki danej polityki rekordu. Zabezpieczenie można ustawić na trzech poziomach, w tym dwóch restrykcyjnych i umiarkowanym. Posiadanie DMARC w polityce umiarkowanej (p=none) pozwala na weryfikacje przychodzących wiadomości pod względem zabezpieczeń (SPF, DKIM), jednak nie są podejmowane względem nich żadne dalsze działania.

Natomiast w przypadku polityki restrykcyjnej (p=quarantine lub p=reject), DMARC weryfikuje przychodzącą wiadomość e-mail. Gdy nie spełnia ona wymogów bezpieczeństwa, przekazuje ją wówczas odpowiednio do kwarantanny (zakładki SPAM) lub całkowicie ją odrzuca.

Co oznaczają rekordy ze statusem 'waiting' w zakładce Autoryzacja Nadawcy?

Status 'waiting' oznacza, że Twoje domeny zostały dodane w panelu EmailLabs na zasadach poprzedniej metody autoryzacji. Porównaj dodane już przez Ciebie wpisy i odpowiednio je zmodyfikuj, żeby móc korzystać z najnowszej funkcjonalności. Pamiętaj aby zwalidować je poprzez przycisk 'check'.

Gdzie mam dodać rekordy wygenerowane w panelu EmailLabs?

Rekordy wygenerowane przez EmailLabs dodaj do DNS swojej domeny w panelu hostingowym.

Jak wprowadzić rekordy do DNS domeny?

Sposób wprowadzenia rekordów do DNS domeny zależny jest od systemu hostingowego. Zapoznaj się z przygotowaną przez nas instrukcją: Autoryzacja Domeny From - Konfigurator W menu po lewej stronie znajdziesz przykłady konfiguracji dla najpopularniejszych systemów hostingowych.

Jak sprawdzić, czy wpisy są już widoczne przez system?

W celu weryfikacji statusu propagacji zmian kliknij przycisk 'check' znajdujący się w sekcji Autoryzacja Nadawcy, dla dodanej przez Ciebie domeny.

Co zrobić, kiedy po dodaniu wpisów do DNS domeny, cały czas otrzymuję status 'failed' ?

Jeżeli po kliknięciu przycisku 'check' otrzymujesz status 'failed' może oznaczać to, że:

  • dane dodane do DNS są w trakcie propagacji, która może zająć do 24 godzin - zalecamy weryfikację statusu aktualizacji zmian poprzez kliknięcie przycisku 'check';

  • dane zostały niepoprawnie dodane do DNS - zweryfikuj, czy rekordy zostały wprowadzone zgodnie z wymaganiami hostingodawcy, jak i instrukcją EmailLabs.

Autoryzacja Domeny From - Konfigurator

Co oznacza komunikat 'Recipient address rejected: 1.mojekonto.smtp is not allowed to send from xyz@emaillabs.pl'?

Powyższy komunikat oznacza, że została podjęta próba wysyłki z domeny, która nie została zautoryzowana w panelu EmailLabs. Przejdź do zakładki Administrator > Autoryzacja Nadawcy, a następnie dodaj odpowiednią domenę. Instrukcję konfiguracji znajdziesz tutaj: Autoryzacja Domeny From - Konfigurator

Czy DKIM trzeba ustawić dla wszystkich domen, żeby autoryzacja działała?

Tak - konfiguracja uwierzytelnienia DKIM jest niezbędna do działania Autoryzacji Nadawcy.

Jeżeli DMARC został wcześniej skonfigurowany, należy zrobić to ponownie?

Nie - jeżeli posiadasz już rekord DMARC dla Twojej domeny nie musisz go zmieniać. Możesz korzystać z obecnego wpisu lub wymienić go na ten, przygotowany przez EmailLabs.

Czy należy dodać wszystkie wpisy z panelu EmailLabs?

Dodanie wszystkich rekordów wygenerowanych przez system EmailLabs nie jest obligatoryjne. Natomiast zalecamy dodanie wszystkich czterech rekordów.

Rekordy w panelu otrzymały status 'accepted' - co dalej?

Jeżeli Twoje konto powstało po 30.01.2024, możesz rozpocząć wysyłkę za pomocą zautoryzowanej domeny. W innym przypadku należy przesłać dyspozycję mailową na adres bok@emaillabs.pl w celu włączenia funkcjonalności przez nasz Zespół od strony systemu.

Co zrobić, kiedy widoczny jest status 'accepted', jednak wysyłka nie działa?

Prawdopodobnie Twoje konto powstało przed 30.01.2024 i nie posiada tej funkcjonalności włączonej domyślnie. Wyślij na nasz adres bok@emaillabs.pl maila, w którym zgadzasz się na włączenie funkcjonalności, a nasz Zespół uruchomi ją od strony systemu.

Czy mogę włączyć autoryzację dla jednej domeny, a później dla pozostałych?

Autoryzacja Nadawcy włączana jest per konto lub subkonto, dlatego zalecamy autoryzację wszystkich domen wysyłkowych jednocześnie.

Czy po konfiguracji po stronie EmailLabs wysyłana jest informacja z potwierdzeniem?

Po włączeniu funkcjonalności po stronie BOK otrzymasz wiadomość mailową z potwierdzeniem.

Last updated