DMARC

DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance) to standard, który zwiększa bezpieczeństwo wiadomości e-mail poprzez weryfikację autentyczności nadawcy za pomocą mechanizmów SPF i DKIM. DMARC pozwala nadawcom określić, jakie działania mają zostać podjęte z wiadomościami, które nie przechodzą weryfikacji, i dostarcza raporty o próbach nadużyć.

Na początek zdecyduj, czy chcesz wprowadzić restrykcyjną politykę DMARC (reject lub quarantine) czy umiarkowaną politykę DMARC (none). To wpływa na to, jak serwery odbiorcze mają postępować z niezgodnymi wiadomościami.

Last updated