Dashboard

Po zalogowaniu do swojego konta, pierwszą zakładką, którą zobaczysz, jest Dashboard. To miejsce, gdzie znajdziesz ogólne dane statystyczne na temat zrealizowanych wysyłek z wybranego subkonta SMTP.


Szczegółowe informacje znajdziesz w kolejnych zakładkach:

👁 Wybór Subkonta SMTP

Sprawdź jeżeli posiadasz kilka serwerów.

👁 Elementy na Dashboardzie

Zobacz z jakich elementów składa się Dashboard.

👁 Szczegółowe Statystyki Wiadomości

Sprawdź statystyki i statusy wiadomości.

Last updated