Konta SMTP

Dzięki tej funkcji masz pełną kontrolę nad zarządzaniem subkontami w Panelu EmailLabs. Możesz dostosować nazwy, zmieniać hasła oraz dostosowywać ustawienia aplikacji, co pozwala na lepszą organizację i efektywne zarządzanie wieloma źródłami wysyłki.

⬅️ Szczegółowy opis sekcji panelowych w zakładce "Konta SMTP" znajduje się w rozwijanym menu po lewej stronie.

Last updated