Autoryzacja Domeny From - Konfigurator

Autoryzacja Domeny From

 1. Zaloguj się do panelu EmailLabs.

 2. Wybierz zakładkę "Administrator" z lewego menu, a następnie przejdź do sekcji Autoryzacja nadawcy.

 3. Wybierz opcję "Dodaj domenę", która znajduje się z prawej strony.

 4. Wybierz subkonto, dla którego chcesz zautoryzować domenę.

 5. W polu "Domena From" wpisz domenę, z której będą nadawane wiadomości, oraz która ma zostać zautoryzowana. Domena powinna zostać dodana w formacie: domena.pl Uwaga! Jeżeli obawiasz się wprowadzać zmiany w ustawieniach DNS swojej domeny From, to sugerujemy skorzystać z subdomeny.

 6. Przejdź do ustawień zaawansowanych.

 7. W polu "Selektor DKIM" umieść selektor jakim oznaczysz wpis DKIM w Twojej domenie, np. „plpl". Maksymalna długość selektora może wynosić 7 znaków; można wykorzystać zarówno liczby jak i litery. Selektorem nazywamy etykietę, po której wyszukuje się klucz DKIM w rekordach DNS.

 1. Pole "Subdomena tracking" dotyczy subdomeny, która zostanie wykorzystana do utworzenia indywidualnego Link Trackingu – zamiast domyślnej domeny EmailLabs. Do sugerowanej frazy "click" zostanie dodana nazwa autoryzowanej domeny From np. click.domena.pl.

 2. Jeżeli chcesz zarządzać ustawieniami i zbierać np. dane związane z open tracking bez link trackingu możesz zrobić to w zakładce: Konta SMTP > Ustawienia > Open tracking / Link tracking

UWAGA! Ten rekord odpowiada za zbieranie informacji na temat śledzenia kliknięć w linki oraz otwarć wiadomości. Upewnij się, że chcesz korzystać z tej funkcjonalności. Jeżeli już wcześniej poprawnie wdrożyłeś autoryzację nadawcy i chcesz zacząć korzystać z funkcji Link Tracking, zweryfikuj, czy posiadasz włączone obie opcje zbierania danych w następujących zakładkach: Konta SMTP > Ustawienia > Open tracking / Link tracking Pamiętaj, że jeśli dodałeś rekord dotyczący trackingu w przeszłości i chcesz z niego zrezygnować, wcześniej użyte linki w wiadomości pozostaną aktywne jeżeli w DNS nadal będzie widniał rekord CNAME, odpowiedzialny za śledzenie. Wymogiem jest jedynie wyłączenie ustawień trackingiu w panelu EmailLabs.

Konfiguracja Subdomeny dla Adresu Return-Path

 1. Pole "Subdomena Return Path" dotyczy subdomeny, która zostanie wykorzystana do przygotowania indywidualnego Return Path. Do sugerowanej frazy "mailing" zostanie dodana nazwa autoryzowanej domeny From np. mailing.domena.pl

Konfiguracja Rekordu DMARC

 1. Pole "Polityka DMARC" dotyczy zasady określającej, co powinno być zrobione z wiadomością email, gdy ta nie przechodzi autentykacji DMARC. Wybierz odpowiednią politykę.

 2. W polu "Procent" wpisz odpowiedni parametr, który poinformuje dostawców skrzynek pocztowych o stosowaniu polityki DMARC tylko do procentu wiadomości, które nie przeszły pomyślnie weryfikacji. Uwaga! Nie będzie to działać dla polityki "none", ale tylko dla "quarantine" lub "reject".

 3. W polu "Adres do wysyłki raportów" wpisz adres e-mail, na który będą wysyłane raporty agregacyjne (rua) dotyczące prób dostarczenia wiadomości e-mail z danej domeny.

 4. Kliknij "Zapisz". Poczakaj aż system EmailLabs wygeneruje 4 wpisy, które należy dodać do panelu hostingowego Twojej domeny (DNS).

UWAGA! Jeżeli Twoje konto zostało utworzone przed 30.01.2024, po wygenerowaniu wpisów i dodaniu ich do DNS koniecznie poinformuj o tym Biuro Obsługi Klienta pod adresem bok@emaillabs.pl, abyśmy mogli przełączyć Twoje wysyłki na nowy sposób autoryzacji. W przeciwnym razie wysyłane wiadomości nie będą poprawnie zabezpieczane skonfigurowanymi wcześniej uwierzytelnieniami. Brak spełnionych wymogów providerów pocztowych spowoduje odrzucenie korespondencji lub jej nieprawidłową klasyfikację na skrzynce.

 1. Jeżeli jesteś administratorem domeny wprowadź wygenerowane rekordy do DNS. W przeciwnym razie skontaktuj się ze swoim hostingiem w celu dodania rekordu CNAME Twojej domeny From. Wpis autoryzacyjny składa się z trzech elementów: Domena, Typ rekordu i Wartość. Każdy hosting ma swoje własne zasady zarządzania DNS (niektóre wymagają np. dodania na końcu kropki).

 2. Po dodaniu wpisu, odczekaj na propagację zmian w ustawieniach domeny. Zależnie od TTL w Twoim hostingu, propagacja może potrwać od 15 minut do 24 godzin.

 3. Przejdź z powrotem do panelu EmailLabs i kliknij opcję "Check", aby sprawdzić status autoryzacji.

 4. Jeśli status wpisu zmieni się na “Accepted”, oznacza to, że autoryzacja została zakończona pomyślnie. Teraz możesz realizować wysyłki za pomocą wszystkich adresów e-mail ustawionych na autoryzowanej domenie From.

Uwaga! Jeżeli nie jesteś pewien, jak prawidłowo wypełnić te pola, skontaktuj się z biurem obsługi klienta bok@emaillabs.pl

⬅️ Nie wiesz jak poprawnie dodać wpisy do DNS dla domeny zarejestrowanej u Twojego hostingodawcy? Zapoznaj się z gotowymi instrukcjami po lewej stronie.

Last updated