Links

Certyfikacje ISO/IEC 27001 i 27018

Bezpieczeństwo to nasz najważniejszy priorytet!
Przykładamy wagę do najwyższych standardów w zakresie ochrony danych oraz bezpieczeństwa naszych rozwiązań. Wdrożyliśmy wiele procesów kontrolujących posiadane zabezpieczenia i standardy, co znajduje odzwierciedlenie w uzyskanych certyfikatach.
Korzystając z naszych usług możesz osiągać oszczędności i skalowalność, zachowując przy tym trwałe bezpieczeństwo, ciągłość biznesu i zgodność z przepisami.
Transparentność Zasad
Należymy do spółki publicznej, nasze raporty, w tym wyniki finansowe są publikowane cyklicznie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Co oznaczają dla Twojej firmy nasze Certyfikacje?
  • Bezpieczeństwo Twoich danych i naszej infrastruktury.
  • Potwierdzenie i weryfikacja najlepszych praktyk oraz zasad bezpieczeństwa stosowanych w EmailLabs.
  • Ciągły rozwój i ulepszanie rozwiązań.
  • Stałe dostosowanie się do nowych i dynamicznie zmieniających się wymogów i zasad.
  • Spełnienie norm i regulacji w danym obszarze.

Certyfikacje Vercom S.A.

Certyfikacja
Opis
Pobierz Dokument
ISO/IEC 27001 Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji
Norma ISO/ICE 27001 to międzynarodowa norma standaryzująca systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI). Norma ta określa wymagania dla ustanowienia, wdrożenia, utrzymania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.
27001 PL.pdf
ISO/IEC 27018
Ochrona Danych Osobowych w Chmurze Obliczeniowej
Norma ISO/IEC 27018 jest międzynarodowym kodeksem praktyk służącym wsparciu w zakresie zarządzania danymi osobowymi w chmurze obliczeniowej. Opiera się ona na ogólnych środkach kontroli określonych w ISO/IEC 27002
27018 PL.pdf
Analiza Chmura Obliczeniowa
Opinia niezależnej Kancelarii Prawnej w zakresie kwalifikacji rozwiązań Vercom S.A. jako chmury obliczeniowej.
PDF