Dropped

Ten status pojawia się głównie w przypadku, gdy adres email wcześniej miał status Hardbounce i znajduje się na wewnętrznej Czarnej Liście w panelu EmailLabs. Innym przypadkiem jest przekroczenie dziennego lub miesięcznego limitu wysyłek w ramach posiadanego pakietu.

⬅️ Szczegółowe informacje o poszczególnych statusach znajdziesz w rozwijanym menu po lewej stronie.

Last updated