Links
Comment on page

Nawigacja i Wybór Zakładek

  1. 1.
    Po zalogowaniu się do swojego konta w panelu EmailLabs, znajdź menu po lewej stronie.
  2. 2.
    Wybierz zakładkę Raporty > Mail.
  3. 3.
    Zakładka Mail składa się z dwóch sekcji: "szukaj" oraz "Lista".
⬅️ Szczegółowe instrukcje dotyczące poszczególnych sekcji panelowych w zakładce "Mail" znajdują się w rozwijanym menu po lewej stronie.
Last modified 1mo ago