Eksport i Import

Od pakietu PRO istnieje możliwość wyeksportowania Czarnej listy do pliku .csv. Zalecamy regularne eksporty listy i czyszczenie własnych baz z nieaktywnych adresatów.

  1. Wybierz przedział czasowy oraz subkonto i kliknij "Zapisz".

  2. Plik do pobrania będzie dostępny w przesłanej wiadomości e-mail oraz na Liście eksportów.

  3. Aby zaimportować listę adresów na Czarną listę, wybierz opcję “Import” a następnie wgraj plik z adresami w formacie .csv, wybierz powód i kliknij “Zapisz”.

Możesz również korzystać z API, aby pobierać lub dodawać adresy do Czarnej listy. Ta opcja dostępna jest dla wszystkich użytkowników EmailLabs, bez względu na posiadany pakiet.

⬅️ Szczegółowe instrukcje dotyczące poszczególnych sekcji panelowych w zakładce "Czarna Lista" znajdują się w rozwijanym menu po lewej stronie.

Last updated