Wybór Uprawnień

Administrator: Pełny dostęp do wszystkich funkcji w Panelu Analitycznym, w tym zakładki Administrator.

Przy odznaczonej opcji "Administrator", dostępne są poniższe uprawnienia:

  • Dostęp do czarnej listy: Pozwala na dostęp do czarnej listy.

  • Dostęp do rozliczeń: Pozwala na dostęp do rozliczeń.

  • Zarządzanie VPS: Pozwala na zarządzanie wybranymi kontami SMTP. Zaznacz opcję tę opcję, aby zarządzać uprawnieniami dla konkretnych subkont.

Uwaga! Aby użytkownik mógł zarządzać czarną listą na danym subkoncie, konieczne jest również zaznaczenie tego subkonta w sekcji “Zarządzanie VPS.”

⬅️ Szczegółowy opis sekcji panelowych w zakładce "Użytkownicy" znajduje się w rozwijanym menu po lewej stronie.

Last updated