Links
Comment on page

Zmiana Administratora lub Danych Firmowych

 1. 1.
  Przejdź do zakładki Administrator > Mój profil.
 2. 2.
  Znajdziesz tam trzy sekcje:
  • Aktualizacja konta użytkownika,
  • Aktualizacja informacji o firmie,
  • Zmiana hasła.
 3. 3.
  W sekcji Aktualizacja konta użytkownika widoczne są dane Administratora konta, które zostały podane podczas rejestracji. Aby zmienić dane Administratora skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta pod adresem [email protected] wskazując login, imię i nazwisko oraz numer telefonu nowej osoby zarządzającej kontem.
 4. 4.
  W tej sekcji możesz również zdecydować, czy chcesz otrzymywać mailowo cotygodniowy raport wysyłek oraz w przypaku pakietu Essential - wyłączyć powiadomienia SMS o wykorzystaniu miesięcznego limitu.
  zmiana-administratora-emaillabs
 5. 5.
  Przejdź do sekcji "Aktualizacja informacji o firmie".
 6. 6.
  W razie konieczności dokonaj zmiany ulicy, miasta, kodu pocztowego, adresu strony internetowej oraz adresu emailowego, na który ma być wysyłana faktura.
 7. 7.
  Aby dokonać zmiany nazwy firmy i/lub numeru NIP prześlij wiadomość do Biura Obsługi Klienta na adres [email protected].
  zmiana-danych-emaillabs
  ⬅️ Szczegółowy opis sekcji panelowych w zakładce "Mój Profil" znajduje się w rozwijanym menu po lewej stronie.