Zmiana Administratora lub Danych Firmowych

 1. Przejdź do zakładki Administrator > Mój profil.

 2. Znajdziesz tam trzy sekcje:

  • Aktualizacja konta użytkownika,

  • Aktualizacja informacji o firmie,

  • Zmiana hasła.

 3. W sekcji Aktualizacja konta użytkownika widoczne są dane Administratora konta, które zostały podane podczas rejestracji. Aby zmienić dane Administratora skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta pod adresem bok@emaillabs.pl wskazując login, imię i nazwisko oraz numer telefonu nowej osoby zarządzającej kontem.

 4. W tej sekcji możesz również zdecydować, czy chcesz otrzymywać mailowo cotygodniowy raport wysyłek oraz w przypaku pakietu Essential - wyłączyć powiadomienia SMS o wykorzystaniu miesięcznego limitu.

 5. Przejdź do sekcji "Aktualizacja informacji o firmie".

 6. W razie konieczności dokonaj zmiany ulicy, miasta, kodu pocztowego, adresu strony internetowej oraz adresu emailowego, na który ma być wysyłana faktura.

 7. Aby dokonać zmiany nazwy firmy i/lub numeru NIP prześlij wiadomość do Biura Obsługi Klienta na adres bok@emaillabs.pl.

  ⬅️ Szczegółowy opis sekcji panelowych w zakładce "Mój Profil" znajduje się w rozwijanym menu po lewej stronie.

Last updated