Zmiana Hasła

Jeśli chcesz zmienić hasło dla konkretnego subkonta w Panelu EmailLabs, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

  1. Wybierz subkonto, dla którego chcesz zmienić hasło, i kliknij „Zmiana hasła”

  2. Wprowadź nowe hasło w odpowiednie pola i potwierdź je, wpisując je ponownie w polu poniżej. Jeśli chcesz, możesz skorzystać z opcji wygenerowania nowego hasła.

  3. Kiedy wprowadzisz nowe hasło, kliknij przycisk "Zapisz", aby zatwierdzić zmiany.

Pamiętaj, że zmiana hasła w tym miejscu spowoduje zmianę hasła do integracji SMTP. Hasło to jest używane do połączenia usługi EmailLabs z Twoim systemem lub aplikacją, umożliwiając wysyłanie wiadomości. Ta zmiana nie wpłynie na hasło do logowania do Panelu Analitycznego EmailLabs.

Jeśli chcesz zmienić hasło do logowania do Panelu Analitycznego EmailLabs, skorzystaj z odpowiedniej instrukcji.

Last updated