Links
Comment on page

Zmiana Hasła

Jeśli chcesz zmienić hasło dla konkretnego subkonta w Panelu EmailLabs, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:
  1. 1.
    Wybierz subkonto, dla którego chcesz zmienić hasło, i kliknij „Zmiana hasła”
  2. 2.
    Wprowadź nowe hasło w odpowiednie pola i potwierdź je, wpisując je ponownie w polu poniżej. Jeśli chcesz, możesz skorzystać z opcji wygenerowania nowego hasła.
  3. 3.
    Kiedy wprowadzisz nowe hasło, kliknij przycisk "Zapisz", aby zatwierdzić zmiany.
Pamiętaj, że zmiana hasła w tym miejscu spowoduje zmianę hasła do integracji SMTP. Hasło to jest używane do połączenia usługi EmailLabs z Twoim systemem lub aplikacją, umożliwiając wysyłanie wiadomości. Ta zmiana nie wpłynie na hasło do logowania do Panelu Analitycznego EmailLabs.
Jeśli chcesz zmienić hasło do logowania do Panelu Analitycznego EmailLabs, skorzystaj z odpowiedniej instrukcji.