Urządzenia Przenośne i Mobilne

Czy reguły używania urządzeń przenośnych są opisane, udokumentowane i wdrożone?

Tak, w procedurze Korzystanie z zasobów informatycznych przez użytkowników.

Czy użycie prywatnych urządzeń przenośnych jest uregulowane w wewnętrznych instrukcjach?

Tak Użycie prywatnych urządzeń przenośnych jest uregulowane, opisane, udokumentowane i wdrożone w wewnętrznych instrukcjach PBI - 04 Korzystanie z zasobów informatycznych przez użytkowników.

W organizacji występuje całkowity zakaz korzystania z prywatnych urządzeń przenośnych.

Czy urządzenia przenośne są chronione oprogramowaniem wykrywającym wirusy / malware. Oprogramowanie to i jego aktualizacje są centralnie zarządzane?

Tak, zgodnie z wdrożonymi procedurami w zakresie urządzeń mobilnych wykorzystywanych przez pracowników. Urządzenia mobilne mają skonfigurowaną kontrolę dostępu, urządzenia mobilne są chronione oprogramowaniem anty malware i anty wirusowym oprogramowanie to i jego aktualizacje są centralnie zarządzane.

Czy wszystkie urządzenia przenośne używane w organizacji są zarejestrowane w centralnym rejestrze?

Tak, prowadzona jest rejestr sprzętu.

Dane powierzone do przetwarzania, przetwarzane są wyłącznie w systemie informatycznym i nie są przesyłane poza nim.

Czy wobec urządzeń mobilnych stosuje się techniki kryptograficzne?

Tak, mamy udokumentowaną i wdrożoną Procedurę Zarządzania Zabezpieczeniami i Kluczami Kryptograficznymi związaną także z bezpieczeństwem użytkowania urządzeń mobilnych.

Czy tylko autoryzowane przez administratorów nośniki przenośne są zezwolone do użytku w organizacji?

Zgodnie z naszą Procedurą Korzystania z Zasobów Informatycznych przez użytkowników jest całkowity zakaz korzystania zewnętrznych nośników informacji. Z dysków zewnętrznych mogą korzystać jedynie wybrani pracownicy działu IT oraz Administratorzy systemu, po uprzedniej zgodzie IOD oraz Pełnomocnika ds. SZBI. Podlegają one szczegółowym wytycznym, liczba jest ściśle określona, są ewidencjonowane, szyfrowane i podlegają corocznym przeglądom. Nie można na nich przechowywać żadnych danych osobowych. Dane powierzone do przetwarzania, przetwarzane są wyłącznie w systemie informatycznym i nie są przesyłane poza nim.

Czy reguły niszczenia przenośnych nośników danych, a także danych przechowywanych na tych nośnikach, są uregulowane w wewnętrznych instrukcjach?

Tak. Wszystko odbywa się zgodnie z udokumentowaną i wdrożoną Procedurą Retencji Danych VERCOM oraz Instrukcją Zarządzania Systemem Informatycznym, w sposób dostosowany do kategorii danych.

Last updated