Inspektor Danych Osobowych

Czy Procesor wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych?

Tak, VERCOM S.A. wyznaczył inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Jakie są dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych?

Inspektor Ochrony Danych Osobowych Vercom S.A to: Marika Rybarczyk iod@vercom.pl

Czy działania Inspektora Ochrony Danych (osoby odpowiedzialnej za obszar ochrony danych osobowych) są dokumentowane?

Tak, działania IOD są dokumentowane.

Last updated