Konfiguracja w eFitness

 1. Zaloguj się do panelu administracyjnego systemu eFitness.

 2. Przejdź do zakładki Ustawienia klubu > Konfiguracja > Powiadomienia.

 3. W sekcji konfiguracji powiadomień znajdź formularze do ustawień serwera SMTP.

  Jeśli chcesz korzystać z serwera SMTP od EmailLabs do masowej wysyłki, uzupełnij formularz po prawej stronie. Formularz po lewej stronie należy uzupełnić, jeśli chcesz skonfigurować serwer SMTP od EmailLabs również dla wiadomości automatycznych.

 4. Wypełnij pola:

  • Adres serwera SMTP: Podaj adres serwera SMTP dostarczony przez EmailLabs.

  • Login: Wprowadź nazwę Twojego konta SMTP w EmailLabs w formacie 1.nazwapanelu.smtp.

  • Hasło: Hasło SMTP ustawione w panelu EmailLabs: (Panel > Konta SMTP > Aktywne konta > Zmiana hasła).

  • Zaznacz opcję “Wymagaj bezpiecznego połączenia (Szyfrowanie SSL)”.

  • Kliknij przycisk “Zapisz”, aby zachować ustawienia.

Uwaga! W standardowej konfiguracji nie ma potrzeby dopisywania portu po adresie SMTP, domyślny port to 465.

 1. Po pomyślnej konfiguracji, przeprowadź testową wysyłkę e-mail, aby upewnić się, że integracja działa poprawnie.

Jeżeli mimo poprawnego uzupełnienia danych pojawi się jakiś błąd, przejdź do zakładki Raporty > Komunikaty > E-maile w panelu administracyjnym eFitness. Znajdź wiadomość z błędem i kliknij na symbol plusa, aby odczytać kod błędu i dodatkowe informacje.

Last updated