Links
Comment on page

Faktury

Faktury związane z naszymi usługami są dostarczane drogą elektroniczną do 10. dnia każdego miesiąca, na adres e-mail, który został podany podczas procesu rejestracji.
Jeśli chcesz żeby faktury były dostarczane na inny adres e-mail, masz możliwość skonfigurowania go w zakładce Administrator > Mój profil.
Dzięki temu, otrzymasz faktury na wybrany przez siebie adres e-mail, co może ułatwić i dostosować proces księgowości w Twojej organizacji.
⬅️ Szczegółowe informacje o poszczególnych funkcjonalnościach zakładki Billing znajdziesz w rozwijanym menu po lewej stronie.
Last modified 1mo ago