Links
Comment on page

Szczegółowe Logi Wiadomości

Klikając na opcję "Więcej" w kolumnie "Akcje", uzyskasz dostęp do dodatkowych informacji na temat danej wiadomości.
  • Czas wysłania: pokazuje moment wysłania wiadomości.
  • Od: zawiera adres email nadawcy.
  • Temat: to tytuł wiadomości.
  • Status: informuje o statusie wiadomości, np. "injected", "ok", "hardbounce", itp.
  • Data statusu: pokazuje czas, w którym serwer odbiorczy odebrał lub odrzucił wiadomość.
  • Szczegóły statusu: zawierają informacje zwrotne od serwera odbiorczego.
  • Otwarty i Czas otwarcia: śledzą otwarcie wiadomości.
  • Kliknięty i Czas kliknięcia: śledzą kliknięcia w linki w wiadomości.
  • Szczegóły kliknięć: prezentują adresy URL i daty kliknięć.
  • Rozmiar wiadomości: to całkowita waga maila wraz z załącznikami.
Logi wiadomości można pobierać za pomocą API. Dokumentację znajdziesz tutaj.

Pamiętaj, że czas przechowywania szczegółowych logów zależy od wybranego pakietu - szczegóły znajdziesz w naszym cenniku:
💵 Cennik EmailLabs
Sprawdź dostępne pakiety i funkcjonalności jakie oferują.
WIĘCEJ>>
⬅️ Szczegółowe instrukcje dotyczące poszczególnych sekcji panelowych w zakładce "Mail" znajdują się w rozwijanym menu po lewej stronie.