Szczegółowe Logi Wiadomości

Klikając na opcję "Więcej" w kolumnie "Akcje", uzyskasz dostęp do dodatkowych informacji na temat danej wiadomości.

  • Czas wysłania: pokazuje moment wysłania wiadomości.

  • Od: zawiera adres email nadawcy.

  • Temat: to tytuł wiadomości.

  • Status: informuje o statusie wiadomości, np. "injected", "ok", "hardbounce", itp.

  • Data statusu: pokazuje czas, w którym serwer odbiorczy odebrał lub odrzucił wiadomość.

  • Szczegóły statusu: zawierają informacje zwrotne od serwera odbiorczego.

  • Otwarty i Czas otwarcia: śledzą otwarcie wiadomości.

  • Kliknięty i Czas kliknięcia: śledzą kliknięcia w linki w wiadomości.

  • Szczegóły kliknięć: prezentują adresy URL i daty kliknięć.

  • Rozmiar wiadomości: to całkowita waga maila wraz z załącznikami.

Logi wiadomości można pobierać za pomocą API. Dokumentację znajdziesz tutaj.


Pamiętaj, że czas przechowywania szczegółowych logów zależy od wybranego pakietu - szczegóły znajdziesz w naszym cenniku:

💵 Cennik EmailLabs

Sprawdź dostępne pakiety i funkcjonalności jakie oferują.

⬅️ Szczegółowe instrukcje dotyczące poszczególnych sekcji panelowych w zakładce "Mail" znajdują się w rozwijanym menu po lewej stronie.

Last updated