Links
Comment on page

Konfiguracja Deep Linków dla iOS

deep-linking-ios
  1. 1.
    Kliknij opcję “Włączony” a następnie uzupełnij pola:
    • App ID Aplikacji: wygenerowany od Apple (połączenie Team ID i bundle ID, np. ABCDE12345.com.cocoacasts.scribbles).
    • Path Row: ścieżki pod które ma uruchamiać się Deep Link (najlepiej użyć * dla każdej ścieżki - wtedy prowadzi ona do aplikacji).
  2. 2.
    Kliknij “Utwórz” aby zapisać.