Links
Comment on page

OK

Oznacza, że wiadomość została odebrana przez serwer odbiorczy. Nie uzyskujemy jednak informacji zwrotnej na temat jej klasyfikacji gdyż providerzy pocztowi nie udostępniają takich danych. Wiadomość z statusem OK może znajdować się w głównym folderze lub też w innych zakładkach, takich jak Oferty czy Spam.
⬅️ Szczegółowe informacje o poszczególnych statusach znajdziesz w rozwijanym menu po lewej stronie.
Last modified 1mo ago