Konfiguracja w Magento

  1. Przejdź do Magento Connect i pobierz wtyczkę Mageplaza SMTP.

  2. Zainstaluj wtyczkę zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez Magento Connect.

  3. Zaloguj się do panelu administracyjnego systemu Magento.

  4. Przejdź do Stores > Configuration > Mageplaza Extensions > SMTP > General Configuration.

Last updated