Autoryzajca domeny hostowanej w home.pl

  1. Zaloguj się do panelu zarządzania domeną w Home.pl.

  2. Znajdź sekcję zarządzania rekordami DNS dla swojej domeny.

  3. Wybierz opcję "Dodaj nowy rekord", która pozwoli Ci dodać nowy rekord DNS.

  4. Wybierz typ rekordu jako "CNAME".

  5. W polu "Nazwa kanoniczna" wprowadź wartość, która została wygenerowana w panelu EmailLabs (ciąg znaków z dkimbox.com). Upewnij się, że na końcu wartości dodasz znak kropki (".").

  6. Zapisz zmiany, a rekord CNAME zostanie utworzony dla Twojej domeny.

  7. Poczekaj na zatwierdzenie zmian przez system DNS. Czasami może to zająć kilka minut lub godzin, zależnie od propagacji rekordów DNS. Domyślny TTL 3600 oznacza że musisz odczekać godzinę.

  8. Skontroluj, czy konfiguracja DKIM została pomyślnie zakończona, klikając w przycisk Check w panelu EmailLabs. Jeśli status wpisu zmieni się na “Accepted”, oznacza to, że autoryzacja została zakończona pomyślnie.

W razie wątpliwości zapoznaj się z dokumentacją lub wsparciem technicznym dostawcy usług, aby uzyskać dokładne instrukcje dla Twojego konta.

Last updated