Ciągłość Działania

Czy są stosowane mechanizmy monitorowania i wykrywania działań mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo informacji oraz ciągłość działania?

Tak, wdrożony jest szereg rozwiązań monitorujących darzenia w systemie i alertujących o wykrytych nieprawidłowościach. Dodatkowo firma posiada wewnętrzny zespół ds. cyberbezpieczeństwa prowadzący regularne testy wdrożonych rozwiązań.

Czy wdrożono Plan Ciągłości Działania BCP lub/i DRP?

Tak. Jest opracowany i wdrożony Plan ciągłości działania, który jest regularnie testowany (nie rzadziej niż raz na rok) PBI - 01 Zał. 03 Schemat ciągłości działania (BCP); Vercom posiada również plan DRP.

Czy stosowane jest regularne testowanie i ocenianie skuteczności wdrożonych środków organizacyjnych i technicznych mających zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa przetwarzania?

Tak, w ramach corocznych testów BCP

Last updated