Klasyfikacja Informacji

Czy w organizacji wdrożona jest klasyfikacja i podział informacji ze względu na ich ważność?

Tak.

Czy regulacje w odniesieniu do przetwarzanych informacji obejmują: bezpieczne przetwarzanie, przechowywanie, transmisję, transport, niszczenie oraz zmianę klasyfikacji informacji?

Tak.

Czy pracownicy są poinformowani o sposobach klasyfikacji i sposobach przetwarzania informacji obowiązujących w organizacji?

Tak.

Last updated