Autoryzacja IP

Autoryzacja IP dostępna jest w zakładce Konta SMTP > Ustawienia. Ta funkcja umożliwia Ci ograniczenie dostępu do serwera SMTP dla konkretnego adresu lub grupy adresów IP. Dzięki temu zwiększasz poziom bezpieczeństwa w komunikacji między serwerami, nawet w przypadku wycieku hasła.

  1. W sekcji "Autoryzacja IP", zaznacz opcję "Włączony".

  2. Wpisz adres IP, dla którego chcesz ograniczyć dostęp, lub wprowadź maskę

  3. Kliknij przycisk "Dodaj", a następnie “Utwórz” aby potwierdzić konfigurację.

Uwaga! Upewnij się, że wprowadzasz poprawne adresy IP lub maski. Błędna konfiguracja może prowadzić do utraty dostępu do serwera SMTP. Zalecamy również regularne przeglądanie i aktualizowanie zautoryzowanych adresów IP.

⬅️ Szczegółowy opis wszystkich funkcjonalności EmailLabs znajduje się w rozwijanym menu po lewej stronie.

Last updated