Links
Comment on page

Autoryzacja IP

Autoryzacja IP dostępna jest w zakładce Konta SMTP > Ustawienia. Ta funkcja umożliwia Ci ograniczenie dostępu do serwera SMTP dla konkretnego adresu lub grupy adresów IP. Dzięki temu zwiększasz poziom bezpieczeństwa w komunikacji między serwerami, nawet w przypadku wycieku hasła.
autoryzacja-ip
  1. 1.
    W sekcji "Autoryzacja IP", zaznacz opcję "Włączony".
  2. 2.
    Wpisz adres IP, dla którego chcesz ograniczyć dostęp, lub wprowadź maskę
  3. 3.
    Kliknij przycisk "Dodaj", a następnie “Utwórz” aby potwierdzić konfigurację.
autoryzacja-ip
Uwaga! Upewnij się, że wprowadzasz poprawne adresy IP lub maski. Błędna konfiguracja może prowadzić do utraty dostępu do serwera SMTP. Zalecamy również regularne przeglądanie i aktualizowanie zautoryzowanych adresów IP.
⬅️ Szczegółowy opis wszystkich funkcjonalności EmailLabs znajduje się w rozwijanym menu po lewej stronie.