Links
Comment on page

Szablony Wiadomości

Funkcja “Szablony Wiadomości” umożliwia przesyłanie spersonalizowanych wiadomości e-mail, w których treści są dynamicznie zastępowane przez odpowiednie zmienne. Szablony można łatwo dodać do naszych serwerów i wykorzystać do wysyłki wiadomości za pomocą API.
szablony-wiadomości
W zakładce Administrator > Szablony wiadomości możesz dodać własne szablony w formacie HTML, zawierające odpowiednie znaczniki do podmiany treści.
szablony-wiadomości
⬅️ Szczegółowy opis jak wysyłać maile z szablonem znajduje się w rozwijanym menu po lewej stronie.