Konfiguracja w PrestaShop

 1. Zaloguj się do panelu administracyjnego PrestaShop.

 2. Z menu po lewej stronie wybierz "Parametry zaawansowane", a następnie kliknij sekcję "E-mail".

 3. Zaznacz opcję "Używaj Własnych ustawień SMTP".

 4. Opcjonalnie, jeśli chcesz wysyłać wiadomości w formacie "HTML" i "Tekst" jednocześnie, zaznacz opcję "Obydwa".

 5. Wprowadź następujące dane zgodnie z danymi otrzymanymi od EmailLabs:

  • Nazwa domeny mailowej: Nazwa Twojej domeny, z której będą wysyłane wiadomości.

  • Serwer SMTP: smtp.emaillabs.net.pl

  • Nazwa użytkownika SMTP: Wprowadź nazwę Twojego konta SMTP w EmailLabs w formacie 1.nazwapanelu.smtp

  • Hasło SMTP: Hasło SMTP ustawione w panelu EmailLabs (Panel > Konta SMTP > Aktywne konta > Zmiana hasła)

  • Szyfrowanie: Wybierz TLS lub SSL w zależności od preferencji.

  • Port: Wybierz 587 dla TLS lub 465 dla SSL.

 6. Po wprowadzeniu danych SMTP, kliknij przycisk "Zapisz" w celu zapisania konfiguracji.

 7. W celach testowych dokonaj zamówienia w sklepie, aby upewnić się, że integracja działa poprawnie.

Last updated