UTM

Opcja "UTM" umożliwia dodawanie parametrów do linków występujących w wiadomościach e-mail, co pozwala na śledzenie ruchu za pomocą narzędzia Google Analytics. Dzięki temu możesz monitorować różne zachowania użytkowników, takie jak sprzedaż w sklepie, rejestracje użytkowników oraz śledzenie najczęściej klikanych fraz w wysyłanych mailach.

 1. Przejdź do zakładki Konta SMTP > Ustawienia > UTM.

 2. W sekcji konfiguracji funkcji "UTM" zaznacz pole wyboru "Włączony". Domyślne ustawienia UTM zostaną od razu włączone.

 3. Aby uzyskać jeszcze dokładniejsze informacje w Google Analytics, możesz skorzystać z opcji tworzenia reguł, które umożliwiają spersonalizowanie nazwy kampanii na podstawie określonych pól.

  • Możesz ustawić regułę dla Pola from (Od kogo) lub Pola tematu wiadomości.

  • W polu "Szukana fraza" wprowadź wyrażenie, które zostanie znalezione w odpowiednich polach wiadomości.

  • W polu "Nazwa kampanii" wprowadź spersonalizowaną nazwę kampanii, która będzie identyfikowana w Google Analytics.

 4. Dla tych przypadków, w których nie zostaną zdefiniowane reguły, domyślna nazwa kampanii to "default".

 5. Upewnij się, że klikniesz opcję “Dodaj regułę” a następnie zapiszesz zmiany, poprzez kliknięcie w przycisk "Utwórz".

⬅️ Szczegółowy opis wszystkich funkcjonalności EmailLabs znajduje się w rozwijanym menu po lewej stronie.

Last updated