Zarządzanie Incydentami Bezpieczeństwa i Naruszeniem Danych Osobowych

Czy dostawca ustalił procedury dotyczące postępowania na wypadek naruszenia ochrony danych osobowych (incydentu bezpieczeństwa)?

Tak, istnieje i został wdrożony formalny proces obsługi wszelkich naruszeń ochrony danych osobowych i incydentów bezpieczeństwa, wszystkie naruszenia ochrony danych osobowych i incydenty bezpieczeństwa są raportowane do kadry zarządzającej, są rejestrowane oraz obsługiwane przez wyznaczone osoby.

Posiadamy udokumentowaną i wdrożoną PBI - 03 Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa, posiadamy pełną dokumentację, w tym dokumentację nadzorczą, w ramach której prowadzony jest PBI-03 Zał. 1 Rejestr naruszeń oraz incydentów ochrony danych osobowych w VERCOM S.A.

Czy prowadzona jest ewidencja naruszeń?

Tak, prowadzimy Rejestr Incydentów bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych

Jaka jest liczba naruszeń zgłoszonych do UDODO w ciągu ostatnich 12 mc?

Brak

Czy kiedykolwiek stwierdzono prawomocną decyzją organu nadzorczego lub prawomocnym wyrokiem sądu naruszenie ochrony danych osobowych przez dostawcę?

Nie

Last updated