Ustawienia Czarnej Listy

Ustawienia czarnej listy służą do zarządzania zasięgiem blokowania adresów e-mail.

W EmailLabs dostępne są dwie opcje:

  • Czarna lista z podziałem na SMTP: Ta opcja umożliwia tworzenie niezależnych czarnych list na poszczególnych subkontach SMTP, co pozwala na precyzyjne zarządzanie blokowaniem adresów.

  • Czarna lista dla całego panelu: Wybierając tę opcję, tworzysz jedną wspólną czarną listę dla wszystkich subkont SMTP, co ułatwia globalne zarządzanie blokowanymi adresami.

⬅️ Szczegółowy opis sekcji panelowych w zakładce "Ustawienia Ogólne" znajduje się w rozwijanym menu po lewej stronie.

Last updated