Użytkownicy

Uwaga! Upewnij się, że posiadasz pakiet PRO lub Enterprise, aby móc korzystać z opcji tworzenia wielu użytkowników.

Dzięki opcji tworzenia wielu użytkowników w EmailLabs możesz dokładnie zarządzać dostępem i uprawnieniami poszczególnych użytkowników, dostosowując ich możliwości do potrzeb Twojej organizacji.

⬅️ Szczegółowy opis sekcji panelowych w zakładce "Użytkownicy" znajduje się w rozwijanym menu po lewej stronie.

Last updated