Links
Comment on page

Użytkownicy

Uwaga! Upewnij się, że posiadasz pakiet PRO lub Enterprise, aby móc korzystać z opcji tworzenia wielu użytkowników.
użytkownicy-emaillabs
Dzięki opcji tworzenia wielu użytkowników w EmailLabs możesz dokładnie zarządzać dostępem i uprawnieniami poszczególnych użytkowników, dostosowując ich możliwości do potrzeb Twojej organizacji.
⬅️ Szczegółowy opis sekcji panelowych w zakładce "Użytkownicy" znajduje się w rozwijanym menu po lewej stronie.