Przekierowanie na Wskazaną Stronę + Dodanie do Czarnej Listy

W tej opcji, użytkownik zostanie przekierowany na wybraną przez Ciebie stronę po kliknięciu przycisku "wypisz się". Przy tej opcji, użytkownik zostanie również automatycznie dodany do wewnętrznej czarnej listy w panelu EmailLabs, aby uniknąć dalszych przesyłek.

Przebieg Unsubscribe z przekierowaniem:

  • Gdy użytkownik kliknie przycisk "unsubscribe", zostanie przekierowany na stronę EmailLabs, gdzie jego adres e-mail zostanie dodany do czarnej listy.

  • Następnie, użytkownik zostanie przekierowany na wskazany adres URL razem z parametrem _GET "ul", który jest zakodowanym w Base64 ciągiem znaków: message_id|e-mail|nazwa_konta_smtp.

  • Po odkodowaniu części "ul", uzyskasz informacje w formacie: adres@domena.pl|email@odbiorca.pl|1.konto.smtp.

  • Adres przekierowania - wprowadź dokładny adres URL, na który użytkownik zostanie przekierowany po wypisaniu się z newslettera a następnie kliknij “Utwórz”.

  • Aby dodać link do wypisania się z newslettera do wiadomości e-mail, umieść poniższy kod w treści wiadomości: <a href="##unsubscribe_link##">{{ treść linka }}</a> W miejscu {{ treść linka }} możesz umieścić dowolny tekst, który będzie reprezentował link do wypisania.

⬅️ Szczegółowy opis funkcjonalności "Unsubscribe" znajduje się w rozwijanym menu po lewej stronie.

Last updated