Links
Comment on page

Zobacz Szczegółowe Statystyki

Aby zobaczyć statystyki i statusy wiadomości z interesującego nas okresu, wystarczy wybrać odpowiedni zakres dat. Nad wykresem możesz zaznaczyć również inne statusy wiadomości, np. otwarcia, kliknięcia czy odbicia.

Szczegółowe informacje o statusach znajdziesz w zakładce:
Statusy Wiadomości
Dowiedz się jak prawidłowo interpretować komunikaty.
⬅️ Instrukcje dotyczące poszczególnych sekcji na Dashboardzie znajdują się w rozwijanym menu po lewej stronie.