Zobacz Szczegółowe Statystyki

Aby zobaczyć statystyki i statusy wiadomości z interesującego nas okresu, wystarczy wybrać odpowiedni zakres dat. Nad wykresem możesz zaznaczyć również inne statusy wiadomości, np. otwarcia, kliknięcia czy odbicia.


Szczegółowe informacje o statusach znajdziesz w zakładce:

Dowiedz się jak prawidłowo interpretować komunikaty.

⬅️ Instrukcje dotyczące poszczególnych sekcji na Dashboardzie znajdują się w rozwijanym menu po lewej stronie.

Last updated