Wybór Subkonta SMTP

Jeżeli posiadasz kilka serwerów, odpowiednie subkonto możesz wybrać w lewym górnym rogu, po najechaniu myszką na nazwę SMTP.

⬅️ Szczegółowe instrukcje dotyczące poszczególnych sekcji na Dashboardzie znajdują się w rozwijanym menu po lewej stronie.

Last updated