Links
Comment on page

Restrykcyjna Polityka DMARC

W przypadku wdrażania restrykcyjnej polityki DMARC, upewnij się, że spełniasz poniższe warunki:
  1. 1.
    Poprawnie skonfigurowany rekord SPF i klucz DKIM.
  2. 2.
    Zgodność domeny w polu "From" z Return Path.
⬅️ Szczegółowe informacje o własnym Return-Pathie znajdują się w rozwijanym menu po lewej stronie.