Deferred

Jest to tzw. pośredni status wiadomości, który pojawia się gdy EmailLabs tymczasowo nie jest w stanie nawiązać połączenia z serwerem odbiorczym. Może być to spowodowane np. przekroczeniem limitów danego providera czy naruszeniem wewnętrznej polityki antyspamowej. Wówczas wysyłka takiej wiadomości ponawiana jest przez kolejne 48 godzin, aż do momentu dostarczenia lub odrzucenia wiadomości (i nadania jej statusu ostatecznego).

⬅️ Szczegółowe informacje o poszczególnych statusach znajdziesz w rozwijanym menu po lewej stronie.

Last updated