Logi Aplikacji

Dzięki monitorowaniu dziennika zdarzeń masz pełną kontrolę nad tym, co się dzieje na Twoim koncie EmailLabs. Możesz śledzić wszystkie czynności i zdarzenia wykonane przez użytkowników, co pozwoli Ci efektywnie zarządzać swoją usługą i zachować bezpieczeństwo swojego konta.

⬅️ Szczegółowy opis sekcji panelowych w zakładce "Logi Aplikacji" znajduje się w rozwijanym menu po lewej stronie.

Last updated