Links
Comment on page

Logi Aplikacji

Dzięki monitorowaniu dziennika zdarzeń masz pełną kontrolę nad tym, co się dzieje na Twoim koncie EmailLabs. Możesz śledzić wszystkie czynności i zdarzenia wykonane przez użytkowników, co pozwoli Ci efektywnie zarządzać swoją usługą i zachować bezpieczeństwo swojego konta.
logi-aplikacji
⬅️ Szczegółowy opis sekcji panelowych w zakładce "Logi Aplikacji" znajduje się w rozwijanym menu po lewej stronie.