Links
Comment on page

Unsubscribe

Funkcja "Unsubscribe" umożliwia łatwe przygotowanie i obsługę strony unsubscribe, dzięki której użytkownicy mogą wypisać się z subskrypcji otrzymywanych maili. To istotne narzędzie do spełniania regulacji RODO dotyczących prywatności, umożliwiające użytkownikom zrezygnowanie z subskrypcji w sposób wygodny i zgodny z wymogami praw.
W Panelu EmailLabs możesz skonfigurować funkcję "Unsubscribe" w dwóch trybach.
"Unsubscribe" znajdziesz w zakładce Konta SMTP > Ustawienia > Unsubscribe.
unsubsribe
⬅️ Szczegółowy opis wszystkich funkcjonalności "Unsubsribe" znajduje się w rozwijanym menu po lewej stronie.