Alerty Dostarczalności

Ta funkcja pozwala na otrzymywanie raportów dostarczalności na wskazany adres e-mail. Raporty zawierają wyniki wysyłek z poprzedniego dnia dla wszystkich subkont SMTP, uwzględniając uzyskane statusy wiadomości. Raport generowany jest codziennie po północy.

⬅️ Szczegółowy opis sekcji panelowych w zakładce "Ustawienia Ogólne" znajduje się w rozwijanym menu po lewej stronie.

Last updated