Bezpieczeństwo Fizyczne

Czy w budynku są wdrożone środki bezpieczeństwa fizycznego (np. system kamer, bezpieczne zamki, identyfikatory, kontrola dostępu)?

Dostęp do budynku tylko i wyłącznie dla autoryzowanego personelu, blokady wszystkich wejść na karty imienne. Biurowiec klasy Premium. Zgodnie z zakładką Środki Bezpieczeństwa

Czy w oparciu o analizę ryzyka wdrożono adekwatne środki organizacyjne i techniczne, które zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla poufności, integralności, dostępności i odporności systemów oraz usług?

Tak.

Czy po godzinach pracy dostęp do pomieszczeń pozostających w dyspozycji Podmiotu Przetwarzającego nie jest możliwy dla osób trzecich, a dla firmy sprzątającej i ochrony jest szczegółowo nadzorowany?

Tylko dostęp osób upoważnionych, blokady wszystkich wejść na kartę imienne. W budynkach biurowych w których pracujemy, nie są przechowywane powierzone nam do przetwarzania dane osobowe. Wszystkie dane osobowe powierzone nam do przetwarzania są przechowywane w zewnętrznej serwerowni spełniającej najwyższe standardy bezpieczeństwa i podlegają tam wielopoziomowemu zabezpieczeniu - certyfikacja SOC 2. W Budynku biurowym po godzinach pracy pracowników mogą przebywać osoby sprzątające lub w sytuacjach nadzwyczajnych wstęp ma także ochrona biurowca. Mamy to przewidziane w naszych procedurach związanych z wdrożonym ISO 27001. z każdą osobą mamy podpisane umowy NDA w tym z osobami z firmy sprzątającej, które sprzątają po godzinach pracy. Ale miejsca, gdzie są przechowywane dane NIE są dostępne dla osób trzecich po godzinach pracy.

Last updated