Szczegółowe Logi Wiadomości

Klikając na opcję "Więcej" w kolumnie "Akcje", uzyskasz dostęp do dodatkowych informacji na temat danej wiadomości.

 • Czas wysłania: Dokładny czas wysłania wiadomości.

 • Od: Adres email nadawcy.

 • Temat: Tytuł wiadomości.

 • Data statusu: Czas nadania wyszukiwanego statusu.

 • Status: wyszukiwany status wiadomości.

 • Szczegóły statusu: Komunikat zwrotny od serwera odbiorczego lub systemu EmailLabs

 • Tagi: Lista tagów przypisanych do wiadomości.

 • Otwarty: Czy wiadomość została otwarta (open tracking).

 • Czas otwarcia: Czas otwarcia wiadomości.

 • Kliknięty: Czy link w wiadomości został kliknięty (link tracking).

 • Czas kliknięcia: Czas kliknięcia linku.

 • Szczegóły kliknięć: Adres URL i czas kliknięcia linków w wiadomości.

Pamiętaj, że czas przechowywania szczegółowych logów zależy od wybranego pakietu. Szczegóły znajdziesz w naszym cenniku.

💵 Cennik EmailLabs

Sprawdź dostęne pakiety i ich funkcjonalności.

⚙️ Dokumentacja API

Sprawdź jak pobierać logi za pomocą API.

⬅️ Szczegółowe instrukcje dotyczące poszczególnych sekcji w zakładce "Raport Aktywności" znajdują się w rozwijanym menu po lewej stronie.

Last updated