Links
Comment on page

Szczegółowe Logi Wiadomości

Klikając na opcję "Więcej" w kolumnie "Akcje", uzyskasz dostęp do dodatkowych informacji na temat danej wiadomości.
logi-wiadomości
 • Czas wysłania: Dokładny czas wysłania wiadomości.
 • Od: Adres email nadawcy.
 • Temat: Tytuł wiadomości.
 • Data statusu: Czas nadania wyszukiwanego statusu.
 • Status: wyszukiwany status wiadomości.
 • Szczegóły statusu: Komunikat zwrotny od serwera odbiorczego lub systemu EmailLabs
 • Tagi: Lista tagów przypisanych do wiadomości.
 • Otwarty: Czy wiadomość została otwarta (open tracking).
 • Czas otwarcia: Czas otwarcia wiadomości.
 • Kliknięty: Czy link w wiadomości został kliknięty (link tracking).
 • Czas kliknięcia: Czas kliknięcia linku.
 • Szczegóły kliknięć: Adres URL i czas kliknięcia linków w wiadomości.
Pamiętaj, że czas przechowywania szczegółowych logów zależy od wybranego pakietu. Szczegóły znajdziesz w naszym cenniku.
💵 Cennik EmailLabs
Sprawdź dostęne pakiety i ich funkcjonalności.
⚙️ Dokumentacja API
Sprawdź jak pobierać logi za pomocą API.
⬅️ Szczegółowe instrukcje dotyczące poszczególnych sekcji w zakładce "Raport Aktywności" znajdują się w rozwijanym menu po lewej stronie.