Ustawienia Event API (Webhooks)

  1. Aby rozpocząć pracę z Event API, zaznacz opcję “Status:On”.

  2. Podaj adres aplikacji WWW, która będzie odpowiedzialna za odbieranie danych z serwerów EmailLabs oraz skonfiguruj pozostałe parametry jak “Autoryzacja” oraz “Z podziałem na SMTP”.

  3. Zatwierdź klikając w opcję “Zapisz”.

    Aby włączyć otrzymywanie informacji o statusie "OK", prosimy o upewnienie się że posiadasz po swojej stronie odpowiednie techniczne możliwości odbierania i przetwarzania takiej ilości danych a następnie zgłoszenie zapotrzebowania na adres bok@emaillabs.pl.

Uwaga! Jeśli chcesz otrzymywać informacje o statusie "OK" dla swoich wiadomości za pomocą Event API, należy to dodatkowo uruchomić na Twoim koncie. Ta opcja jest domyślnie wyłączona ze względów bezpieczeństwa i efektywności przesyłania danych.

⬅️ Szczegółowy opis sekcji panelowych w zakładce "API" znajduje się w rozwijanym menu po lewej stronie.

Last updated