Links
Comment on page

Strona z Wypisem EmailLabs

Wybierając tę opcję, EmailLabs dostarczy gotową stronę, na której użytkownik będzie mógł się wypisać z subskrypcji. Informacja o wypisaniu oraz treść przycisku są już wcześniej przygotowane.
unsubscribe
  • Informacja o wypisaniu się - w tym polu umieść stosowną informację opisującą proces wyrejestrowania użytkownika z newslettera.
  • Tytuł przycisku - wprowadź nazwę, która pojawi się jako etykieta przycisku do wypisania się z newslettera.
  • Tekst z podziękowaniem - to informacja, jaką użytkownik otrzyma po wyrejestrowaniu się z newslettera.
Klikając w przycisk “Podgląd” możesz sprawdzić jak będzie wyglądała przygotowana strona.
wypis-emaillabs
⬅️ Szczegółowy opis funkcjonalności "Unsubscribe" znajduje się w rozwijanym menu po lewej stronie.