Strona z Wypisem EmailLabs

Wybierając tę opcję, EmailLabs dostarczy gotową stronę, na której użytkownik będzie mógł się wypisać z subskrypcji. Informacja o wypisaniu oraz treść przycisku są już wcześniej przygotowane.

  1. Aby dodać link do wypisania się z newslettera do wiadomości e-mail, umieść poniższy kod w treści wiadomości: <a href="##unsubscribe_link##">{{ treść linka }}</a> W miejscu {{ treść linka }} możesz umieścić dowolny tekst, który będzie reprezentował link do wypisania.

  • Informacja o wypisaniu się - w tym polu umieść stosowną informację opisującą proces wyrejestrowania użytkownika z newslettera.

  • Tytuł przycisku - wprowadź nazwę, która pojawi się jako etykieta przycisku do wypisania się z newslettera.

  • Tekst z podziękowaniem - to informacja, jaką użytkownik otrzyma po wyrejestrowaniu się z newslettera.

Klikając w przycisk “Podgląd” możesz sprawdzić jak będzie wyglądała przygotowana strona.

⬅️ Szczegółowy opis funkcjonalności "Unsubscribe" znajduje się w rozwijanym menu po lewej stronie.

Last updated