Links

Blokada Skrzynek Tymczasowych

Blokada skrzynek tymczasowych to narzędzie umożliwiające zablokowanie wysyłki wiadomości na skrzynki tymczasowe, takie jak na przykład Temp Mail czy YOPmail. Skrzynki te pozwalają na tworzenie tymczasowych adresów e-mail bez konieczności rejestracji, a wiadomości na nich otrzymane są usuwane po pewnym czasie.
Włączenie funkcji "Blokada skrzynek tymczasowych" powoduje, że wiadomości wysłane na takie adresy e-mail zostaną automatycznie oznaczone jako znajdujące się na czarnej liście (status dropped).
blokada-skrzynek-tymczasowych
  1. 1.
    Przejdź do zakładki Konta SMTP > Ustawienia > Blokada skrzynek tymczasowych.
  2. 2.
    Kliknij na opcję "Włączony".
  3. 3.
    Zapisz zmiany klikając "Utwórz".
⬅️ Szczegółowy opis wszystkich funkcjonalności EmailLabs znajduje się w rozwijanym menu po lewej stronie.