Blokada Skrzynek Tymczasowych

Blokada skrzynek tymczasowych to narzędzie umożliwiające zablokowanie wysyłki wiadomości na skrzynki tymczasowe, takie jak na przykład Temp Mail czy YOPmail. Skrzynki te pozwalają na tworzenie tymczasowych adresów e-mail bez konieczności rejestracji, a wiadomości na nich otrzymane są usuwane po pewnym czasie.

Włączenie funkcji "Blokada skrzynek tymczasowych" powoduje, że wiadomości wysłane na takie adresy e-mail zostaną automatycznie oznaczone jako znajdujące się na czarnej liście (status dropped).

  1. Przejdź do zakładki Konta SMTP > Ustawienia > Blokada skrzynek tymczasowych.

  2. Kliknij na opcję "Włączony".

  3. Zapisz zmiany klikając "Utwórz".

⬅️ Szczegółowy opis wszystkich funkcjonalności EmailLabs znajduje się w rozwijanym menu po lewej stronie.

Last updated