Konfiguracja w IdoSell

 1. Zaloguj się do swojego konta w panelu administracyjnym IdoSell.

 2. W menu głównym wybierz "ADMINISTRACJA", a następnie "Konfiguracja kont email i SMS".

 3. W widoku "Konfiguracja kont email i SMS" znajdź domenę, dla której chcesz ustawić serwer SMTP, i kliknij opcję "wybierz" przy tej domenie.

 4. Następnie wybierz "Dodaj nowe konto e-mail".

 5. Po wybraniu "Dodaj nowe konto e-mail", uzupełnij formularz danymi serwera SMTP, zgodnie z poniższymi informacjami:

  • Nazwa nadawcy: Wprowadź nazwę, która będzie widoczna jako nadawca wiadomości

  • E-mail nadawcy: Wprowadź adres e-mail, z którego będą wysyłane wiadomości

  • Typ konta: Wybierz opcję "wysyłane z innego serwera pocztowego po protokole SMTP"

  • Adres serwera SMTP: Wprowadź "emaillabs.net.pl"

  • Port: Wybierz port 465 z SSL lub 587 ze STARTTLS

  • Połączenie szyfrowane: Wybierz "SSL" lub "STARTTLS"

  • Login: Wprowadź nazwę Twojego konta SMTP w EmailLabs w formacie 1.nazwapanelu.smtp

  • Hasło: Hasło SMTP ustawione w panelu EmailLabs (Panel > Konta SMTP > Aktywne konta > Zmiana hasła)

 6. Po wypełnieniu danych, kliknij przycisk "Dodaj", aby zapisać ustawienia.

 7. Po pomyślnym dodaniu nowego konta e-mail z zewnętrznym serwerem SMTP, Twój panel IdoSell będzie gotowy do korzystania z tego serwera do wysyłki wiadomości.

Last updated