Links
Comment on page

Umiarkowana Polityka DMARC

Jeśli wybierasz umiarkowaną politykę DMARC, możesz skorzystać z naszej konfiguracji. Wystarczy dodać do DNS swojej domeny odpowiedni rekord:
_dmarc.domena.pl CNAME _dmarc.emaillabs.net.pl
Gdzie "domena.pl" to Twoja domena From. W przypadku umiarkowanej polityki DMARC nie ma potrzeby dokonywania dodatkowych zmian w panelu EmailLabs.
Uwaga! Upewnij się, że wcześniej poprawnie skonfigurowano na tej domenie rekord SPF oraz klucz DKIM (dostępny w opcji Autoryzacja domeny).
⬅️ Szczegółowe informacje o umiarkowanej i restrykcyjnej Polityce DMARC znajdują się w rozwijanym menu po lewej stronie.