Dodanie Rekordu DNS

Aby skonfigurować indywidualny DKIM, wejdź do panelu DNS Twojej domeny i dodaj rekord CNAME o następujących parametrach:

  • Host: emaillabs._domainkey.domena.pl

  • Typ: CNAME

  • Wartość: emaillabs._domainkey.emaillabs.net.pl

Pamiętaj, aby odczekać, aż rekord DNS zostanie poprawnie rozpropagowany.

⬅️ Szczegółowe informacje dotyczące dodania rekordu DNS i konfiguracji w Panelu EmailLabs znajdują się w rozwijanym menu po lewej stronie.

Last updated