Links
Comment on page

Dodanie Rekordu DNS

Aby skonfigurować indywidualny DKIM, wejdź do panelu DNS Twojej domeny i dodaj rekord CNAME o następujących parametrach:
  • Host: emaillabs._domainkey.domena.pl
  • Typ: CNAME
  • Wartość: emaillabs._domainkey.emaillabs.net.pl
Pamiętaj, aby odczekać, aż rekord DNS zostanie poprawnie rozpropagowany.
⬅️ Szczegółowe informacje dotyczące dodania rekordu DNS i konfiguracji w Panelu EmailLabs znajdują się w rozwijanym menu po lewej stronie.