List-Unsubscribe

Dodatkowym narzędziem jest opcja "List-Unsubscribe", która jest obsługiwana przez niektórych dostawców poczty. Ta funkcja umożliwia umieszczenie w wiadomości e-mail przycisku "wypisz się", który działa bezinwazyjnie z poziomu skrzynki odbiorcy. Jest to zalecane nawet jeśli przycisk nie jest widoczny, ponieważ poprawia reputację wiadomości oraz zmniejsza ryzyko oznaczania ich jako spam.

⬅️ Szczegółowy opis funkcjonalności "Unsubscribe" znajduje się w rozwijanym menu po lewej stronie.

Last updated