List-Unsubscribe

Kolejnym etapem zaostrzenia wymogów Google/Yahoo jest posiadanie przez nadawcę nagłówków list-unsubscribe oraz list-unsubscribe-post (one-click unsubscribe) we wszystkich wiadomościach o charakterze masowym. Dlatego też w naszej usłudze, aby zadbać o ten aspekt wysyłek, wdrożyliśmy możliwość przypisywania ich do wiadomości email na dedykowanych jak i współdzielonych serwerach marketingowych. Użytkownik może zarządzać nimi z poziomu panelu w zakładce:

Konta SMTP > Ustawienia > Unsubscribe > List-unsubscribe

Nagłówki w wiadomości email będą wtedy przedstawiały się następująco:

List-Unsubscribe:

<mailto:wypisaniezbazy@domena.pl?subject=unsubscribe>

<https://www.unsubURLdomena.pl/unsubscribe.html?opaque-identifier=unique-id>

List-Unsubscribe-Post: List-Unsubscribe=One-Click

Na skrzynce pojawi się wówczas opcja bezpośredniego wypisu „anuluj subskrypcję”:

Obaj dostawcy wymagać będą, aby opcja rezygnacji z subskrypcji była oparta na adresie URL, który obsługuje możliwość rezygnacji z mailingu jednym kliknięciem (one-click unsubscribe). My wprowadziliśmy dwie możliwości, które w przypadku innych dostawców poczty są respektowane:

  1. URL (inaczej http lub rezygnacja z subskrypcji poprzez stronę internetową):

  2. Mailto (oparta na wypisie poprzez adres email:

Przy wykorzystaniu naszej opcji list-unsubscribe, adres odbiorcy zostanie dodany do czarnej listy Emaillabs ze statusem ‘unsubscribe’. To spowoduje zablokowanie kolejnych prób dostarczenia wiadomości do subskrybenta już na poziomie serwera. Takie maile będą posiadały w logach status dropped.

Jeżeli posiadasz już własny link wypisu list-unsubscribe, wtedy nie zostanie on nadpisany przez nasz nagłówek. Zadbamy wyłączne o to abyś posiadał list-unsubscribe-post.

⬅️ Szczegółowy opis funkcjonalności "Unsubscribe" znajduje się w rozwijanym menu po lewej stronie.

Last updated