Zdalny Dostęp

Czy zdalny dostęp do zasobów organizacji uregulowany jest wewnętrznymi procedurami?

Tak, zgodnie z udokumentowaną i wdrożoną Procedurą Korzystanie z zasobów informatycznych przez użytkowników.

Czy zdalny dostęp jest autoryzowany przez kadrę zarządzającą dla każdego z poszczególnych pracowników lub grup pracowników?

Tak.

Czy przy zdalnym dostępie pod uwagę brane są wymagania bezpieczeństwa obowiązujące w organizacji?

Tak.

Czy pracownicy są poinformowani o zagrożeniach w pracy z wykorzystaniem zdalnego dostępu?

Tak. Każdy nowo przyjęty pracownik i współpracownik przechodzi obowiązkowe szkolenia w tym zakresie.

Czy wymagane jest szyfrowane połączenie "end-to-end" pomiędzy organizacją a użytkownikiem końcowym?

Tak.

Czy do zdalnego dostępu wymagana jest autentykacja dwupoziomowa?

Tak.

Last updated