Dostęp do API po IP

Analogicznie jak poprzednia opcja, możesz skonfigurować dostęp do interfejsu API tylko dla określonych adresów IP.

⬅️ Szczegółowy opis sekcji panelowych w zakładce "Ustawienia Ogólne" znajduje się w rozwijanym menu po lewej stronie.

Last updated