Zmiana Hasła do Logowania

Uwaga: Ze względów bezpieczeństwa zalecamy regularną zmianę hasła do logowania.

  1. Przejdź do zakładki "Administrator > Mój profil", a następnie w sekcji Zmiana hasła wpisz swoje stare hasło, a następnie dodaj nowe i powtórz je w polu poniżej.

  2. Możesz również skorzystać z opcji "generuj", aby automatycznie wygenerować hasło.

  3. Kliknij "Zapisz", aby potwierdzić zmianę.

Uwaga!

Pamiętaj, że zmiana hasła do logowania wpłynie wyłącznie na hasło dostępu do panelu analitycznego EmailLabs, nie zmienia hasła do integracji SMTP.

⬅️ Szczegółowy opis sekcji panelowych w zakładce "Mój Profil" znajduje się w rozwijanym menu po lewej stronie.

Last updated